• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Sumitomo QT4323 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

ติดต่อ

QT4323-31.5-5F Sumitomo QT4323 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4323-31.5-5F 1 pcs
Negotiable

QT4323-31.5-6.3F Sumitomo QT4323 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4323-31.5-6.3F 1 pcs
Negotiable

QT4323-31.5-5F Sumitomo QT4323 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4323-31.5-5F 1 pcs
Negotiable

QT4323-31.5-8F Sumitomo QT4323 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4323-31.5-8F 1 pcs
Negotiable