• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

ติดต่อ

QT4232-31.5-12.5F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-31.5-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-31.5-12.5F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-31.5-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-31.5-12.5F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-31.5-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-31.5-16F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-31.5-16F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-12.5F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-20-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-10F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-20-10F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-12.5F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-20-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-20-12.5F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-20-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-25-12.5F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-25-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4232-25-16F Sumitomo QT4232 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4232-25-16F 1 pcs
Negotiable