• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Sumitomo QT4242 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

ติดต่อ

QT4243-31.5-20F-A Sumitomo QT4242 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4243-31.5-20F-A 1 pcs
Negotiable

QT4243-31.5-20F-A Sumitomo QT4242 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4243-31.5-20F-A 1 pcs
Negotiable

QT4242-31.5-31.5-S1010A Sumitomo QT4242 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4242-31.5-31.5-S1010A 1 pcs
Negotiable

QT4242-31.5-25F Sumitomo QT4242 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4242-31.5-25F 1 pcs
Negotiable

QT4242-31.5-25F Sumitomo QT4242 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4242-31.5-25F 1 pcs
Negotiable

QT4242-31.5-20F Sumitomo QT4242 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4242-31.5-20F 1 pcs
Negotiable