• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

ติดต่อ

QT5133-125-12.5F QT5133-100-16F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-125-12.5F QT5133-100-16F 1 pcs
Negotiable

QT5133-80-12.5F QT5133-125-12.5F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-80-12.5F QT5133-125-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT5133-125-16F QT5133-100-12.5F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-125-16F QT5133-100-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT5133-125-10F QT5133-80-12.5F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-125-10F QT5133-80-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT5133-100-12.5F QT5133-80-16F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-100-12.5F QT5133-80-16F 1 pcs
Negotiable

QT5133-80-16F QT5133-80-12.5F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-80-16F QT5133-80-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT5133-80-16F QT5133-80-16F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-80-16F QT5133-80-16F 1 pcs
Negotiable

QT5133-125-12.5F QT5133-80-10F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-125-12.5F QT5133-80-10F 1 pcs
Negotiable

QT5133-100-10F QT5133-100-16F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-100-10F QT5133-100-16F 1 pcs
Negotiable

QT5133-125-10F QT5133-100-12.5F Sumitomo QT5133 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5133-125-10F QT5133-100-12.5F 1 pcs
Negotiable