• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

ติดต่อ

QT4233-20-16F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-20-16F 1 pcs
Negotiable

QT4233-31.5-12.5F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-31.5-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4233-31.5-16F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-31.5-16F 1 pcs
Negotiable

QT4233-25-12.5F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-25-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4233-20-12.5F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-20-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4233-25-12.5F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-25-12.5F 1 pcs
Negotiable

QT4233-25-16F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-25-16F 1 pcs
Negotiable

QT4233-25-16F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-25-16F 1 pcs
Negotiable

QT4233-20-16F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-20-16F 1 pcs
Negotiable

QT4233-25-10F Sumitomo QT4233 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT4233-25-10F 1 pcs
Negotiable