• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

ติดต่อ

QT5243-50-20F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-50-20F 1 pcs
Negotiable

QT5243-63-20F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-63-20F 1 pcs
Negotiable

QT5243-63-25A Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-63-25A 1 pcs
Negotiable

QT5243-63-31.5F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-63-31.5F 1 pcs
Negotiable

QT5243-40-25F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-40-25F 1 pcs
Negotiable

QT5243-50-31.5F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-50-31.5F 1 pcs
Negotiable

QT5243-50-25F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-50-25F 1 pcs
Negotiable

QT5243-50-20F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-50-20F 1 pcs
Negotiable

QT5243-50-20F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-50-20F 1 pcs
Negotiable

QT5243-50-25F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-50-25F 1 pcs
Negotiable

QT5243-50-25F Sumitomo QT5243 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT5243-50-25F 1 pcs
Negotiable