• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

ติดต่อ

QT6253-100-50F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-100-50F 1 pcs
Negotiable

QT6253-100-63F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-100-63F 1 pcs
Negotiable

QT6253-125-50F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-125-50F 1 pcs
Negotiable

QT6253-125-50F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-125-50F 1 pcs
Negotiable

QT6253-100-63F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-100-63F 1 pcs
Negotiable

QT6253-100-50F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-100-50F 1 pcs
Negotiable

QT6253-80-50F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-80-50F 1 pcs
Negotiable

QT6253-100-63F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-100-63F 1 pcs
Negotiable

QT6253-100-50F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-100-50F 1 pcs
Negotiable

QT6253-80-50F Sumitomo QT6253 Series ปั๊มเกียร์แบบญี่ปุ่นคู่

QT6253-80-50F 1 pcs
Negotiable