• เวลาทำงาน9:00-18:00
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาทำงาน)0531-85064681
  • เบอร์โทรสำหรับ(เวลาที่ไม่ทำงาน)0531-85064681
  • Fax0531-85064681

Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

ติดต่อ

PVB5-RS-40-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB5-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB6-RS-40-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB6-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB10-RS-40-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB10-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB15-RS-40-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB15-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB20-RS-40-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB20-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB29-RS-40-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB29-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB45-RS-40-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB45-RS-40-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB5-RS-41-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB5-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB6-RS-41-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB6-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB10-RS-41-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB10-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB15-RS-41-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB15-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable

PVB20-RS-41-C-11 Vickersปั๊มลูกสูบแบบแปรผัน PVB ซีรี่ส์

PVB20-RS-41-C-11 1 pcs
Negotiable
1/31